بسیاری از ما طراح داخلی نیستیم ، اما مانند یک طراح از اینکه با نور، رنگ و چیدمان سر و کار داشته باشیم، لذت برده و دوست داریم که بتوانیم فضایی دلچسب و رمانتیک برای خود بسازیم. اما قبل از هر چیز باید به زبان مخصوص این رشته آشنا شویم. یکی از ابزار مهم برای انتخاب رنگ و نحوه قرارگیری و چگونگی ترکیب رنگها با یکدیگر،چرخه رنگ است.با استفاده از این ابزار شما خواهید توانست از همان ابتدا نتیجه را بدور از هر گونه حدس و گمان و به طور دقیق پیش بینی کنید.
وبسایتهایی مثل paletton به شما کمک می کنند تا چیدمانهای مختلف رنگی را ایجاد کرده و بهترین را انتخاب کنید

همچنین رنگها ذاتا دارای دما هستند که در تقسیم بندی، به رنگ های گرم و سرد و خنثی قابل تفکیک می باشند. رنگ های گرم شامل قرمزها،  نارنجی ها و زردها می باشند و رنگ های سرد شامل آبی ها و سبزها و رنگ های تم سفید و خاکستری در محدوده رنگ های خنثی تفکیک می شوند.

در جامعه امروزی به واسطه سبک زندگی حاکم و به دلایل مختلف در ایران چه در
پوشش لباس ها و چه رنگ های محیط اطراف کمتر از قبل از رنگ استفاده می شود
 و جامعه بیش از پیش نیازمند استفاده جسورانه از رنگ برای تغییر احساسات و
محیط زندگی متعادل می باشد و آگاهی از اصول ترکیب رنگ ها و شناخت خصوصیات
هر رنگ نیازی است که به وضوح احساس می شود و مسیری است که طراحان بایستی
هوشمندانه مورد توجه قرار دهند.